Bezig met plannen voor levend taalonderwijs voor het nieuwe schooljaar?

Veel scholen willen het vakgebied taal ( lezen, schrijven, spreken en luisteren) aanbieden vanuit de doelen in werkelijke levensechte situaties. Oftewel levend taalonderwijs. Het levert prachtig werk op waar kinderen trots op mogen zijn, het biedt ruimte aan kinderen om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. Een positieve benadering van taalonderwijs, dat blijft verwonderen en nieuwsgierigheid oproept. Taal op maat met een groei mindset. Taal zonder plafond voor kinderen die zeer taalvaardig zijn, met ruimte voor elk niveau.

Een stap verder met levend taalonderwijs

Door de jenaplanvereniging en Freinet beweging, is DAT+ ontwikkeld. In totaal 23 leerlijnen die samen de bouwstenen vormen voor levend taalonderwijs. Nu is ‘alles’ er al: waarom we dit willen, wat je als leerkracht dan moet kunnen, de inhoud, hoe je het kunt aanpakken in de school, maar ik miste nog een paar dingen:

  • Hoe volgen we de kinderen t.a.v de gestelde doelen?
  • Wat gaat goed en wat kan nog beter? ( school, groep, stamgroepleider)
  • Hoe gaan we dat doen? Bijstellen aanpak? Doelen aanscherpen? Of iets anders?

Vanuit de bedoeling naar de doelen. Die verantwoording heb je nodig, om op een goedgekeurde manier levend taalonderwijs te geven. Het laatste stuk is bijna klaar. Het voorwerk is af: de koppeling van de doelen van de leerlijnen en de kerndoelen. In mijn ogen het sluitstuk van werken met levend taalonderwijs.

Het is de borging voor leerkrachten die hun eigen administratie op orde willen hebben en het wordt ook geschikt gemaakt voor de kinderen, zodat ook zij weten wat ze al geleerd hebben en waar ze naar toe kunnen groeien. Het kan worden  opgenomen in je LVS, in het portfolio/rapport, in de groepsmap. Het wordt digitaal, maar je kunt het ook uitdraaien als een pdf als je dat fijner vindt.

Wil je samen met mij aan de slag?

Wil je er meer over weten? Ik kom er graag over vertellen! Tot nu toe maak ik schoolpleinafspraken met scholen. Gezien het weer, is dat vaak heel goed mogelijk. Ook heb ik bijeenkomsten ‘bij Janny aan de keukentafel’, maar dat mag i.v.m. corona even niet. Daarom bied ik nu ook ‘bij Janny in de tuin’ aan. Wil je bij mij in de tuin het gesprek aangaan of heb je liever dat ik bij jullie kom? Neem contact met me op, dan maken we een afspraak.