jenaplanonderwijs

Het kind centraal. Dát is waar het in het jenaplanonderwijs om draait. Stamgroepleiders moeten daarbij blijven ontwikkelen om het kind beter te kunnen begeleiden. Wat je leert bij het jenaplanonderwijs?

Dit concept van onderwijs heeft tien belangrijke kernwoorden: de Jenaplan-essenties genaamd.

 1. Ondernemen (neem initiatief, probeer dingen uit, toon ambitie, geloof in jezelf)
 2. Plannen (bepaal je eigen leerdoelen en durf te dromen)
 3. Samenwerken (deel met anderen, bied hulp aan, toon respect)
 4. Creëren (stel vragen, onderzoek, zet door en haal het beste uit jezelf)
 5. Presenteren (laat letterlijk zien wie jij bent)
 6. Reflecteren (laat zien wat je geleerd hebt, vraag en geef feedback)
 7. Verantwoorden (kom voor jezelf op, neem initiatief, beslis mee)
 8. Zorgen voor… (jezelf, anderen, de materialen waarmee je werkt, de dieren, de natuur)
 9. Communiceren (luister naar elkaar, stel je open en praat met elkaar)
 10. Respecteren (hou altijd rekening met anderen en accepteer dat ieder mens uniek is)

Bij een jenaplanopleiding is het daarom dus zeer belangrijk om te weten wie de kinderen zijn. Daar begint het onderwijs eigenlijk mee. Je probeert op school te werken net zoals het kind dat thuis ook doet. Je geeft hen verantwoordelijkheid en vrijheid. Er zijn doelen te bereiken en vervolgens wordt er aan kinderen gevraagd hoe je dat het beste kunt aanpakken. Daarbij zoek je als stamgroepleider continu naar wat er werkt in de specifieke situatie van de kinderen.

Jenaplanonderwijs: ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. Daar wordt bij jenaplanscholen perfect aan gewerkt. Hoe ze dat doen? Jenaplanscholen werken met stamgroepen. Een heterogene groep met kinderen van verschillende leeftijden. Oudere kinderen helpen jongere kinderen. Daarbij sluit je aan op je eigen niveau. Kinderen kiezen zelf of ze met oudere of jongere kinderen omgaan. Daarbij zorgt een stamgroep er voor dat de positie van de kinderen elk jaar op een natuurlijke wijze verandert.

De grenzen tussen traditionele scholen vervagen steeds meer. Her en der worden veel aspecten van een Jenaplanschool geadopteerd. Wil je meer weten over Jenaplan? Bekijk dan de website van NJPV.

Werken met JenadoorJanny

Mijn hart ligt bij de inhoud van het onderwijs. Bij het begeleiden van scholen om te veranderen, bij het opleiden van stamgroepleiders als jenaplanner en het inspireren van stamgroepleiders. Als stamgroepleider, directeur-bestuurder, trainer en coach ben ik al jaren bezig met alle facetten van jenaplanonderwijs. Als je naar onderwijs kijkt, dan is één ding zeker. De benaderwijze verandert steeds. Ik geloof erin dat je als bestuur, school en stamgroepleider je van nature moet blijven ontwikkelen. Blijven meebewegen met de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Passend maken voor kinderen, maar denken aan de wensen van de maatschappij.

Ik help je graag meebewegen, je verder te ontwikkelen. Dat doe ik onder andere door:

 • Jenaplanopleiding door JenadoorJanny [link pagina]
 • Team-trainingen [link pagina]
 • Lezingen, ouderavonden, presentaties en workshops verzorgen
 • Schoolondersteuning. Tijdelijke ondersteuning van een school in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld als interim directeur, onderwijskundig ondersteuner tijdens een verbetertraject of een jenaplan opfris-/opleidtraject voor het hele team.

Andere ideeën? Ik denk graag met je mee! Neem gerust contact met me op.