Jenaplanopleiding van jenadoorjanny volgen?

Je bent overtuigd van de kracht van jenaplanonderwijs en je hebt besloten de jenaplanopleiding te gaan volgen. Leuk! De eerste stap is gezet. Maar hoe nu verder?

Een door de NJVP erkend jenaplandiploma kun je op twee manieren behalen.

#1 regionale groep

Je kunt deelnemen aan een regionale groep van stamgroepleiders van verschillende scholen. Je ontmoet collega’s van verschillende scholen, waardoor er uitwisseling mogelijk is, je deelt kennis en ervaring. Meestal is dit een 2-jarig traject, omdat je je mede-studiegenoten nodig hebt om samen te werken aan de plannen. De kosten hiervan zijn landelijk bepaald en bedragen momenteel 3.000 euro per persoon.

#2 jenaplanopleiding met de hele school

Heb je nieuwe collega’s die het jenaplandiploma graag willen halen? Is het al lang geleden dat jij je diploma hebt behaald? Zou je als team samen willen werken aan de visie van de school? Kies dan voor een schoolgebonden traject en maak er een schoolontwikkelproject of opfris-scholingstraject binnen je school van.Iedereen doet mee, iedereen heeft weer dezelfde stip op de horizon. Ook onderwijsassistenten en stagiaires.

Met het team volg je de studiedagen/studiebijeenkomsten. Je implementeert en borgt de vernieuwingen binnen de school. Samen werk je aan de visie van de school. De deelnemers die voor het jenaplandiploma gaan, hebben daarnaast opdrachten te doen, om een bekwaam stamgroepleider te worden. Op deze manier word je een sterke jenaplanschool met een heldere visie en missie en werk je aan team- en schoolontwikkeling. Vaak wordt voor dit schoolontwikkelingstraject 3 jaren uitgetrokken, omdat tussen de bijeenkomsten door de punten verder uitgewerkt worden met het hele team.

Van start met de school

Er vindt een intake plaats met de leiding van de school. De intake is een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Wanneer het een schoolgebonden opleidingstraject is, dan wordt er duidelijk een link gelegd naar zaken als: rol directeur/MT, plaats binnen het totaalprogramma van de school, relatie taakbeleid, er zal voldoende ruimte moeten zijn voor de deelnemers om de opleiding te kunnen volgen. Voordat de opleiding start is er een deelnemerslijst: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, functie en in welke bouw iedereen werkzaam is.

Doel van de jenaplanopleiding

Het doel van de opleiding is stamgroepleiders beter te leren functioneren in het vormgeven van de basisprincipes, de kwaliteitscriteria, jenaplankernkwaliteiten en de jenaplan-essenties  gericht op de aspecten:

 • leiderschap ( pedagogiek, relatie met kinderen
 • inhoud
 • didactiek
 • organisatie

Het traject leidt tot een door de NJPV-erkend jenaplandiploma.

Inhoud jenaplanopleiding door jenadoorjanny

De uitvoering is in handen van Janny Bolink, met mogelijke gastdocenten. De studie omvat:

 • Werken aan je portfolio. Elke deelnemer houdt een portfolio bij. Het vormt het bindmiddel tussen de verschillende onderdelen.
 • Lezen van literatuur. Er is een verplichte literatuurlijst van de NJVP, aangevuld met een literatuurlijst van jenadoorjanny. Uitgangspunt is dat elke deelnemer kan beschikken over de literatuur en het blad Mensenkinderen.
 • Uitvoeren proeftuintjes
 • Ontwerpen voortkomend uit schooldoel en thema’s
 • Onderzoeken op basis van leervragen
 • Stage. Gedurende de opleiding bezoek je twee keer een andere jenaplanschool. Een praktische oefening in de vorm van het doorlopen van een stage met bijbehorende verslaglegging

Tussentijds zijn er voortgangsgesprekken/groepsevaluaties. Na afronding van het traject ontvangt men het diploma na de schriftelijke evaluatie. De evaluaties worden opgenomen in het NJPV-archief. Opvallende uitkomsten bespreekt de NJPV met de opleider.

Thema’s binnen de jenaplanopleiding

Thema’s binnen de jenaplanopleiding zijn:

 1. Eigen kwaliteiten: o.a. werken met kernkwaliteiten, leerstijlen, kwaliteiten op het gebied van: leiderschap, sociaal, didactisch, pedagogisch.
 2. Persoonlijkheidskenmerken, o.a. human dynamics
 3. Pedagogische school
 4. Meesterschap
 5. Blokperiode
 6. Groepsvorming
 7. Stamgroepwerk
 8. Meervoudige intelligentie
 9. Leervragen vanuit het kind, probleemoplossend groepswerk
 10. Verhalend ontwerpen
 11. Zelfstandig werken
 12. Van zelfverwerking naar zelfverantwoordelijk leren
 13. Zingeving en kritisch bewustzijn, Burgerschap
 14. Werk
 15. Spel
 16. Gesprek
 17. Viering
 18. Coöperatief leren
 19. Ontwikkelingsgericht leren
 20. Wereldoriëntatie
 21. Rapportage
 22. Levend taalonderwijs
 23. Vrije tekst
 24. Achtergronden
 25. Peter Petersen
 26. Schoolwoonkamer, de rijke leeromgeving
 27. Reflecteren, verantwoorden, rapporteren.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt in totaliteit 225 uren. In totaal zijn er 90 contacturen, verdeeld over bijeenkomsten van 3 uren. Er kunnen studiedagen en tweedaagse bijeenkomsten opgenomen worden. in beginsel zijn er 30 bijeenkomsten van 3 uren. Deze kunnen verdeeld worden over 2 à 3 jaren. Er is een aanwezigheidsverplichting van 80% en het goed afronden van de opdrachten om te komen tot het jenaplandiploma. Wanneer men meer afwezig is, worden alternatieven gezocht in gezamenlijk overleg om tot afronding te komen

De diploma’s worden verstrekt door de NJPV. Wanneer er geen diploma kan worden verstrekt, kan men een bewijs van deelname krijgen van jenadoorjanny.

jenadoorjanny erkend door NJPV

De jenaplanopleiding van jenadoorjanny is erkend door het NJPV en geldt telkens voor 2 jaren. Elk erkend opleidingsinstituut geeft de opleiding vorm, in overeenstemming met de landelijk geformuleerde normen, vastgelegd in het zogenaamde opleidingsplan. De jenaplanopleiding wordt verzorgd door docenten die door de NJPV gecertificeerd zijn. De docenten krijgen een licentie die geldig blijft, zolang zij voldoen aan de voorwaarden. De docenten hebben een goed inhoudelijk overzicht over het totaal van de opleiding en beschikken over goede begeleidingsvaardigheden.